martes, 17 de marzo de 2009

Gizarte

&&&&&
Erbezte Hizkuntza
&&&&&
Gure Hizkuntza:-
Ikasgai 2 .......a/ Hitza Salda.-
Topa:
>>>>>>>>
*

- ORGANOA
*

- GOTICOA
*

- BASILICA
*

- ALTAREA
*

- ERETABLOA
*

- SAGRARIOA
*
******
Ikasgai 3 ........b/ Pertsonaia:

Irrakurri urrengo kalifikazio itzak:


Hiztegigilea - gramatikagailea - aldizkari-sortailea - folkloristea - kudeatzailea - abadea - etnologoa - operaegilea - kontalaria - euskera-sustatzailea.

Gaitzak dira bururzatzen?

Nor da elizan orrek kalifikazio guztiak merezi duena ?

Zu ?

Topa aldozu non dagoen eta ikasi izena ?

*****
Ikasgai 4 ..........c/ Pertsonaia:
Irakurri urrengo lanbide edo izt desbardinak:

Euskaldun - itzasgizon - guraso - militarra - merkataria - arrantzalea - pirata - armadorea - lekeitiarra - korsoa - seme.

Lan edo kalifikazio asko dira gizon batentzako, Ez ?
Nor da elizan orrek lan guztiak eginduna ?
Ni ez naiz, baina nirea baino hilobi zorragariago dauka !

Topa aldozu non dagoen ?

*****
Ikasgai 5 ........d/Pertsonaia
Irakurri urrengo datuak eta jakin aldozu nor izanleteken urrengo gizon eskuzabal !

Plazan jarrita ordu asko egiten du !
Palazio lauki aundia eukieban !
Elizari harri asko aldatu zion !
Bere izena Latin edo Euskara bakarrik idatzita dago!

Topa aldozu bere izena eta non dagoen ?
&&&&&

Geografïa:-
Ikasgai 2 .............b/Nundik Ekarrinekoak

Gure antzinekoak ibiltzariak izan ziren.
Gauza asko dagos elizan erbestetik eurak ekarrita.

Adibidez, México ....... Badakizu Zer ?
eta Frantzia ............................. Zer ?
eta Inglaterra .......................... Zer ?
eta Italia .................................... Zer ?
eta Txina .................................... Zer ?


eta olan asko. Badakizu beste lurralderik ?

&&&&&


Gizarte
Ikasgai 2........a/ERRETAULA NAGOSIAREN IKONOGRAFIA


Guztira dauka¨:

EMERETZI
ERLIEBE.

&

IRUROGETA
AMABI
IRUDI,

KALEARTEAN,

PILARETAN,

eta

GOIKO
ERREMATEAN.

&


*****

&&&&&


Historia:
Antzinakotasun:-
Ikasgai = 2 a/Urteak joan-etorri!
Orain ikustendogun eliza 525 ´garren urtera doa.
Begira urrengo urte oneri eta (Historia 2) argaskieri, alboko serrendan, ezan aldezu zein doan bata-besteagas

1325....1500....1584....2009

1/-Pascual Abaroak egindako aundiketak.

2/-Auzo txikia, eliza romanikoa, " Villa " tituloa lortuneko urtea.

3/-Gaur egun zelan dagoan. Zembat dakizu zuk elizaren gana?

4/-Erretasun ondoren eliza gotikoa iritzi zanean?

5/-Elizako hilobiaren krokisa 1863 alboan:

1810´tik aurrera, gutzi gora bera,elizan izan da inorhilobiratu ?Bai bi, topa aldazu ?

*****


Izena:-
Ikasgai = 3 ...........a/Galderak:

a/- Zergaitik izentzen jako Andra Mariaren Zeruratzea?

b/- Nun agertzenda?: Sacrosancta parochialis basilica lequeitiensis.

c/ - Zein da diferentzia eliza eta basilika artean?.

d/ - Nor da Antiguako Ama?.
*****